Framtida ledare – Högre Kurs i Branschkännedom

Talangutveckling av morgondagens ledare inom Pappers- och Massaindustrin

Syfte

Framtidens marknad för pappers- och massaprodukter förändras och framtida processer kräver teknikkunskap samt kunskap inom områden som nya produkter, hållbarhetsutveckling via grön omställning samt nya innovationer. Utbildningen skall även ge dig kunskap och förståelse för projektledning, investeringar samt ett engagerande ledarskap. Den ska bana väg för karriärs-möjligheter ledarskapsmässigt och skapa nätverk samt bidra till ökad attraktion för skogsindustri-branschen.

Mål

Efter genomgången utbildning ska deltagaren ha en bred kunskap om pappers- och massaindustrin olika delar för att bli en framtida ledare samt skapa nätverk med branschkollegor.

Målgrupp/Förkunskaper

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom massa och papper/kartong industrin och som har en ambition att inta en ledande ställning.

Pedagogik och genomförande

Utbildningen genomförs som en hybridutbildning med både fysiska och digitala delar utspridda blockvis under ett helt år med diskussonsuppgifter inlagda. Utöver det en del egenstudier via vår digitala utbildningsportal Greenbox. Utbildningen avslutas ev. med prov för att säkerhetsställa kunskaperna samt utdelning av certifikat.

Data och informationsinnehåll

Under utbildningen kommer all data och ekonomisk information bygga på det som kallas
modellbruk, dvs inga företagsunika siffror eller detaljer kommer att kunna presenteras med hänvisning till konkurrenslagstiftningen.

 • Skogen och råvaror
 • Processkunskap
 • Produkter och biprodukter
 • Hållbar utveckling – Miljö – Säkerhet
 • Framtida innovationer
 • Marknad-Ekonomi
 • Projekt & Investeringar
 • Agil utveckling/Engagerande ledarskap
 • Preliminärt 21 januari 2025
 • Sista anmälningsdag: 20 december 2024
  Har sista anmälningsdagen varit? Kontakta oss!

 • HKB-Utbildningen kostar 90 000 kr men pilotåret 2025 har ett reducerat pris
  SEK 75 000 per person.
  Allt kursmaterial, lunch, middag och fika på de fysiska träffarna ingår i kursavgiften.