Grundläggande Matarvattenteknik – Vattenkemi
”Rening-Behandling-Skadefall”

Utbildningen skall ge deltagarna kunskap och förståelse för de krav som ställs på vattenkvalitet i olika situationer. Man skall förstå kemiska begrepp och grundläggande kemi och de metoder som används för rening av vattnet. Hur behandlar man pannvatten, matarvatten och ånga&kondensat. Deltagarna skall förstå vilka skador som kan uppkomna vid olika driftsituationer och hur man kan lösa problem i sin anläggning, minska haverier och få en stabil drift av matarvattenreningen.

 • Grundläggande vattenkemi –vanliga begrepp
 • Rekommendationer & Riktvärden
 • Vattenrening –Allmän-Flockning & Filtrering-jonbyte
 • Matarvattenbehandling
 • Pannvattenbehandling
 • Ånga & Kondensatbehandling
 • Inspektioner & skadefall
 • 27-28 november 2024
 • Sista anmälningsdag: 30 oktober 2024
  Har den varit? Kontakta oss!

 • 17 450:- ex moms