Kemisk Massatillverkning – Blekeriteknik

Under kokning har det mesta av ligninet lösts ut. Men restligninet måste tas bort för att få en vit sulfatmassa med rätt kvalitet. I blekningen förändra man strukturen på ligninet med kemikalier så att det blir lösligt i alkalisk miljö. Blekning sker i flera steg sk bleksekvenser främst ECF eller TCF. Innan slutblekning förbehandlas massan med syrgas sk syrgadelignifiering för att bibehålla styrkan. Ett bleksteg består av en MC-pump, en MC-mixer, ett blektorn eller reaktor och ett eller flera tvättsteg.

 • Allmänt fiberlinjen
 • Blekning-utrustning
 • Syrgasblekning
 • Klordioxidtillverkning
 • Blekkemi
 • Bleksekvenser
 • Massakvalitet
 • 20-21 januari 2025
 • Stockholm

 • Sista anmälningsdag: 23 december 2024
  Har den varit? Kontakta oss!

 • 17 450:- ex moms