Kurs i Defekter och Avsättningar i processen

Vid massa-papper och kartongtillverkning ställs höga krav på renlighet och kvalitet. Kunskap krävs om defekter och avsättningar som påverkar produktkvaliteten. Dessutom förståelse för hur prickar och fläckar uppstår, att identifiera och analysera samt lösa problemet. Vilka och vad som orsakar lukt och smakproblem vid kartongtillverkning. Kursen skall ge dig kunskap att förbättra produktkvaliteten och minska reklamationer.

 • Kemisk/mekanisk massabrukets miljö
 • Papper/kartongbrukets miljö
 • Defekter i massa-papper-kartong
 • Mekaniska, kemiska och biologiska defekter
 • Prickar och fläckar – Lukt och smak
 • Sökrutiner och åtgärder
 • Provtagning, analyser – Identifiera prover
 • Ta med egna ”reklamationer”
 • 1-2 oktober 2024
 • Stockholm

 • Sista anmälningsdag: 3 september 2024
  Har den varit? Kontakta oss!

 • 17 450:- ex moms