Laborantutbildning i Etapper
Våtlab – Processlab – Miljölab – Kvalitetslab – Utvecklingslab

På laboratorierna har laboranter ett varierat arbete för att stötta produktionen. Man arbetar både med kontroll av online-instrument och analyser samt tar prover från olika delar av processen i fabriken. Arbetet styrs av uppsatta rutiner och laboratoriet är ackrediterat även för vissa miljöanalyser. Dessutom krävs kvalitetskontroller, rapportering och registrering av provtagningar. Då är det viktigt att kunna och förstå om analysvärden är rimliga och hur detta påverkar produktionen för bästa produktkvalitet.

Laborantutbildning Etapp 1
Översiktlig grund över ett integrerat bruks processer, både massabruk och papper/kartongbruket.

Laborantutbildning Etapp 2 och 3
Här går vi vidare med en fördjupning av massabruket (etapp 2) och en fördjupning av papper/kartongbruket (etapp 3), hur de olika processdelarna, provtagningar, analyser och egenskaper hänger ihop. Vid dessa utbildningstillfällen (etapp 2+3) kommer vi att vara på ett bruk samt genomföra praktiska laboratorieövningar.

 • Statistik-Aritmetik
 • Statisk processkont
 • Arbetsmiljö
 • Baskemi
 • Fiberlinje
 • Kemikalieåtervinning
 • Massaegenskaper
 • Mälderi till torkpartiet
 • Bestrykning
 • Kalandrering
 • Pappersegenskaper
 • Laborantutbildning Etapp 1, 15-17 oktober 2024 – Sista anmälningsdag: 17 september 2024
 • Laborantutbildning Etapp 2, datum kommer – Bruk

 • Laborantutbildning Etapp 3, datum kommer – Bruk

 • 20 950:- ex moms per etapp