Processteknik PM//KM Våtändan – Mälder till Pressparti

Fiberråvaran kommer till bruket antigen som pumpmassa eller som balar/rullar. I Mälderiet bereds önskad blandning av massa för att papperet/kartongen skall få rätt egenskaper. Därefter mals massan för att bättre kunna bindas till annan fiber. Massan fördelas och blandas med kemikalier för att påverka dess pH-värde. Fyllnadsmedel som krita och kaolin tillsätts för att påverka papperets vithet och opacitet. För att minska papperets vattenupptagning kan limämnen tillsättas mälden samt alun. Stärkelse tillsätts för att öka papperets styrka och styvhet. Retentionsmedel för att öka finfraktion och fyllmedel att stanna på viran. Därefter renas mälden via sileri innan den sprutas ut på viran via inloppslådan. Inloppslådans funktion är att fördela suspensionen jämnt tvärs virapartiet. Arkformning sker genom att viran avvattnas via filtrering eller förtjockning. I presspartiet pressas pappersbanan mot en eller två filtar i flera pressnyp varvid torrhalten ökar till ca 40 %. Pressutrustningens egenskaper och förändringar av pappersbanan påverkar papperets slutegenskaper.

 • Massa och mäldframställning
 • Funktions och produktionskemikalier
 • Mälderiet – Malning
 • Inloppslådan
 • Virapartiet – Formering
 • Filtar och dess funktion
 • Hur styr vi retention och formation?
 • Formning – papperets egenskaper
 • Presspartiet – Pressfiltrar
 • 22-24 oktober 2024
 • Stockholm

 • Sista anmälningsdag: 24 september 2024
  Har den varit? Kontakta oss!

 • 26 950:- ex moms