Stock till Kartong/Papper

Målet med utbildningen är att hjälpa varje kursdeltagare att förstå hur tillverkningsprocessen i stort fungerar och hur olika processavsnitt i produktionskedjan hänger samman. De olika momenten vid massatillverkning behandlas, den viktigaste processutrustningen beskrivs och väsentliga processvariabler definieras. Massaberedningen gås igenom och pappers- och kartongmaskinens uppbyggnad och funktion beskrivs.

 • Vedstruktur, Renseri
 • Sulfatmassa fiberlinjen
 • Sulfatmassa återvinningen
 • Mekanisk massaframställning
 • Returfiber
 • Pappers- och kartongtillverkning
 • Massaberedning
 • Pappers- och kartongmaskiner
 • Gävle, 9-10 oktober 2024 – Sista anmälningsdag: 11 september 2024
  Karlstad, 13-14 november 2024 – Sista anmälningsdag: 16 oktober 2024
  Luleå/Piteå, 15-16 januari 2025 – Sista anmälningsdag: 18 december 2024

 • Har sista anmälningsdagen varit? Kontakta oss!

 • 14 450:- ex moms