Sulfatfabrikens Kemikalieåtervinning

För att kunna tillverka sulfatmassa krävs en fungerande kemikalieåtervinning. I kemikalieåtervinningen återvinner man natriumet och svavlet till natriumsulfid och natriumhydroxid. Den organiska substansen bränns och generar då all energi som behövs i fabriken. Återvinningen av kemikalierna sker i flera steg:

  • Indunstning; avdunsta vatten från svartluten
  • Sodapannan; svartluten förbränns
  • Kausticering; omvandla grönluten till vitlut
  • Mesaugn; omvandla kalciumkarbonat till kalciumoxid

Kursen skall ge dig fördjupad kunskap och förståelse för processtegen och processkemin.

  • 15-17 oktober 2024
  • Stockholm

  • Sista anmälningsdag: 17 september 2024
    Har den varit? Kontakta oss!

  • 26 950:- ex moms