Skräddarsydda mätningar

Mätning är a och o för att inte hamna i gissande vad en lösning ska vara. Vi har dels branschgemensamma mätningar via vår provningsring och dels genomför vi skräddarsydda mätningar för enskilda bruk. I båda fallen ser vi till att bästa och mest prisvärda utrustningen används för optimalt och korrekt utfall i mätningarna. Annars vet man fel trots att man mäter.

MÄTNING OCH LABORATORIUM

The Packaging greenhouse har ett fullständigt utrustat laboratorium för mätningen av massa- och pappersegenskaper. Vi kan utföra er kvalitetskontroll på producerad produkt före leverans men även vara er partner för forskning och utveckling samt reklamationshantering. Våra laboratorieingenjörer har en gedigen branscherfarenhet och kan även utföra mätningar i ert laboratorium samt vara en extra resurs i samband med uppstart av uppgraderad- eller ny processutrustning.

PROVNINGSRING OCH CEPI_CTS

De flesta bruk gör jämförande provning av sina instrument för att säkerställa kvalitén på mätvärdena. Vi tillhandahåller vår egen provningsring och CEPI_CTS.