2024-01-03T11:59:47+01:00

Stock till Kartong/Papper

Målet med utbildningen är att hjälpa varje kursdeltagare att förstå hur tillverkningsprocessen i stort fungerar och hur olika processavsnitt i produktionskedjan hänger samman. De olika momenten vid massatillverkning behandlas, den viktigaste processutrustningen beskrivs och väsentliga processvariabler definieras. Massaberedningen gås igenom och pappers- och kartongmaskinens uppbyggnad och funktion beskrivs.

 • Vedstruktur, Renseri
 • Sulfatmassa fiberlinjen
 • Sulfatmassa återvinningen
 • Mekanisk massaframställning
 • Returfiber
 • Pappers- och kartongtillverkning
 • Massaberedning
 • Pappers- och kartongmaskiner
 • Stockholm, 12-13 mars 2024  – Sista anmälningsdag: 13 februari 2024

 • Gävle, 16-17 april 2024 – Sista anmälningsdag: 19 mars 2024

 • Karlstad, 14-15 maj 2024 – Sista anmälningsdag: 16 april 2024

 • Luleå, 28-29 maj 2024 – Sista anmälningsdag: 30 april 2024

 • Har sista anmälningsdagen varit? Kontakta oss!

 • 14 450:- ex moms