2023-12-10T12:22:45+01:00

Grundläggande Processteknik – TMP//CTMP

Mekaniska pappersmassor framställs genom att veden sönderdelas och de frilagda fibrerna bearbetas mekaniskt. Processerna styrs så att fibrerna friläggs med största bibehållna längd och ljushet. Vid dessa processer friläggs lameller och fibriller från fiberväggarna och bildar en ”finfraktion” som i sin tur ger styrka och optiska egenskaper. Papper/kartong av mekanisk massa kännetecknas av låg densitet, hög styvhet, hög opacitet och oftast god tryckbarhet. Raffineringsprocessen börjar redan i pluggskruven före förvärmaren eller före raffinören där flisen sönderdelas. Flisen fortsätter i inloppet till raffinören och mellan bommarna, ut kommer långa stickor som passerar malzonen där den bearbetas. Bearbetning av fiberväggarna till önskad mjukhet och fiberytorna till önskad bindningsbenägenhet. Massan slungas ut ur malzonen vid en koncentration på ca 45 %. Blekning av mekanisk massa finns två metoder; reducerande blekning dvs ditionitblekning eller oxiderande blekning dvs med peroxid och natronlut.

 • Råvaran
 • Ved-fiberuppbyggnad
 • Ved till flis
 • TMP-CTM-Processen
 • TMP-CTMP Styrning och reglering
 • TMP-CTMP Energiåtervinning
 • Massakvalitet-Egenskaper
 • 5-6 december 2023

 • Stockholm

 • Sista anmälningsdag: 22 november 2023
  Har den varit? Kontakta oss!

 • 17 450:- ex moms
2023-12-10T12:19:30+01:00

Sulfatfabrikens Kemikalieåtervinning

För att kunna tillverka sulfatmassa krävs en fungerande kemikalieåtervinning. I kemikalieåtervinningen återvinner man natriumet och svavlet till natriumsulfid och natriumhydroxid. Den organiska substansen bränns och generar då all energi som behövs i fabriken. Kursen skall ge dig fördjupad kunskap och förståelse för processtegen och processkemin.
Återvinningen av kemikalierna sker i flera steg

 • Indunstning; avdunsta vatten från svartluten
 • Sodapannan; svartluten förbränns
 • Kausticering; omvandla grönluten till vitlut
 • Mesaugn; omvandla kalciumkarbonat till kalciumoxid
 • 16-18 april 2024

 • Stockholm

 • Sista anmälningsdag: 19 mars 2024
  Har den varit? Kontakta oss!

 • 26 950:- ex moms
2023-12-10T12:18:46+01:00

Kemisk Massatillverkning – Blekeriteknik

Under kokning har det mesta av ligninet lösts ut. Men restligninet måste tas bort för att få en vit sulfatmassa med rätt kvalitet. I blekningen förändra man strukturen på ligninet med kemikalier så att det blir lösligt i alkalisk miljö. Blekning sker i flera steg sk bleksekvenser, ECF eller TCF. Innan slutblekning förbehandlas massan med syrgas sk syrgadelignifiering för att bibehålla styrkan. Ett bleksteg består av en MC-pump, en MC-mixer, ett blektorn eller reaktor och ett eller flera tvättsteg.

 • Allmänt fiberlinjen
 • Blekning-utrustning
 • Syrgasblekning
 • Klordioxidtillverkning
 • Blekkemi
 • Bleksekvenser
 • Massakvalitet
 • 23-24 januari 2024

 • Stockholm

 • Sista anmälningsdag: 22 december 2023
  Har den varit? Kontakta oss!

 • 17 450:- ex moms
2023-12-10T12:18:06+01:00

Grundläggande Processteknik Sulfatmassa

Vi vill ha en jämnare massakvalitet, högre effektivitet i processen och därmed förbättrade produkter i sulfatmassatillverkning. En optimal sortering av veden, färsk ved in till bruket innebär mindre störningar och minimerade processkostnader. För bästa körbarhet i kokaren krävs optimal flisstorlek och en jämn impregnering av kokvätskan (vitluten). Därför är det viktigt att förstå ved-och fiberegenskaperna, aktuell processteknik och hur man kör renseriet optimalt. Kursen skall ge dig uppdaterad kunskap och fördjupad förståelse för hela processen.

 • Råvaran-Renseriet
 • Kokning-Silning/Tvätt
 • Blekning-Massakvalitet
 • Indunstning-svartlut
 • Sodapanna -grönlut
 • Kausticering/mesa -vitlut
 • 19-21 mars 2024

 • Stockholm

 • Sista anmälningsdag: 20 februari 2024
  Har den varit? Kontakta oss!

 • 26 950:- ex moms