Greenhouse Provningsring

Greenhouse tillhandahåller 3 stycken provningsringar, Pappersringen, Wellringen och CEPI-CTS. Två gånger om året skickar vi ut på förhand preparerade prover till medverkande bruk som testar olika egenskaper som är viktiga för den egna produktionen.

Sedan bearbetas och sammanställs resultaten från testerna hos The Packaging Greenhouse där de jämförs med övriga deltagares resultat. Allt sammanställs i en rapport där helheten redovisas i förhållande till respektive bruks värden och historik sedan tidigare. 40 egenskaper och 30 kvaliteter mäts. För närvarande finns över 110 kombinationer på beställningslistan och det till kommer hela tiden nya allt eftersom fler ansluter sig. Är ni intresserade av att ansluta er till någon av våra provningsringar är det bara att höra av sig till oss.

JÄMFÖRANDE PROVNING

 • Jämförande provning hjälper Ert lab att kontrollera utrustningens tillförlitlighet.
 • Jämförande provning är ett värdefullt verktyg för kvalitetssamordning mellan olika bruk inom samma koncern.
 • Deltagande i en provningsring är värdefullt för både leverantörer såväl som kunder.

TILLFÖRLITLIGHET

 • Proverna levereras färdigskurna och förkonditionerade. Detta minimerar variationer i provuttagning och provberedning.
 • Proverna sorteras efter tillskärning för att få representativa provuttag.
 • Proverna kommer från större batcher från en och samma tambour. Detta ger möjlighet till en direkt jämförelse med föregående omgång samt en långsiktig historik.
 • Referenslab utför upprepad provning på flertalet ingående tester med de set som skickas ut.
 • Detta för att ge en bild av medelvärdesnivå och spridning.
 • All beredning av prover samt sammanställning av data sker på plats hos The Packaging
 • Greenhouse vilket ger en hög tillförlitlighet i hanteringen.

OMFATTNING

 • Greenhouse jämförande provning erbjuder 40 egenskaper och 30 kvaliteter. För närvarande finns över 110 kombinationer av kvalitet och egenskap på beställningslistan.
 • Utöver färdigskurna provbitar till fristående instrument erbjuder vi även större prover till provbänkar såsom Autoline och PaperLab.
 • Provningen omfattar två rundor per år.
 • Resultatet redovisas i form av en rapport innehållande medelvärde och spridning för det egna labbet och för samtliga deltagande lab, en fördelning över samtliga medelvärden samt historik över både det egna labbet såväl som hela ringen. Rapporten erbjuds både elektroniskt och i pappersformat.
 • Önskar Ert lab egenskaper och eller kvaliteter som inte erbjuds i dagsläget? Kontakta oss så undersöker vi intresse hos övriga deltagande lab och utökar provningsringen vid intresse.