Skräddarsydda Utbildningar

I en allt snabbare värld med allt högre krav på effektivitet, gäller det att utbilda rätt. Är du sedelpapperstillverkare vill du inte lära dig mjölkkartong och vice versa. Varje befattning kräver dessutom sitt, vilket bra kompetenskartläggningar ska ge grund till.

Vi hjälper er gärna i detta arbete och kan tillhandahålla projektledare och verktyg. Vi bygger en utbildningsplan tillsammans och ser till att den blir genomförd. Att det inte blir ”någon annans problem”. Vår bransch står under utmaning nu med stora generationsskiften och en ny generation som har mycket att välja på i sina karriärer. Låt oss bli framgångsrika tillsammans! Utmaningen är inte liten – och inte lite så spännande!! Många spår att Skogsindustrin ska bli en stark ”morgondagens bransch” som har ett guldläge att hantera viktiga frågor som hållbarhet/miljö och hur vi lämnar fossil-samhället.

När det sedan kommer till att faktiskt utbildning ska genomföras så är det vanligast att den därmed blir skräddarsydd. En stor verksamhet för oss med många nöjda kunder. För det aktuella segmentet och dess speciella kunder, för de egna processen och kopplingarna till dessa kunder, till den aktuella befattningen och inte minst till den aktuelle personen: vad kan hen, var borde hen kunna?

Våra skräddarsydda utbildningar har genomförts i mer än 10 år och med hög kundnöjdhet. Det mäter vi. Anledningen till att vi får nöjda kunder är en kombination av väl genomarbetad utbildningsplan och rätt skräddarsydda kurser med goda pedagoger som har stor specifik kompetens och erfarenhet på det aktuella området och som därför har hög interaktivitet. Vi lär inte ut – du lär in! Och vi försöker hela tiden utveckla allt starkare kopplingar till den verkliga processen/problemen och kunderna. Entusiasm är ledordet.

Vill du veta mer om oss? Kontakta oss direkt eller lämna dina uppgifter så återkommer vi så fort vi har möjlighet.