Grundläggande Processteknik – TMP//CTMP

Mekaniska pappersmassor framställs genom att veden sönderdelas och de frilagda fibrerna bearbetas mekaniskt. Processerna styrs så att fibrerna friläggs med största bibehållna längd och ljushet. Vid dessa processer friläggs lameller och fibriller från fiberväggarna och bildar en ”finfraktion” som i sin tur ger styrka och optiska egenskaper. Papper/kartong av mekanisk massa kännetecknas av låg densitet, hög styvhet, hög opacitet och oftast god tryckbarhet. Raffineringsprocessen börjar redan i pluggskruven före förvärmaren eller före raffinören där flisen sönderdelas. Flisen fortsätter i inloppet till raffinören och mellan bommarna, ut kommer långa stickor som passerar malzonen där den bearbetas. Bearbetning av fiberväggarna till önskad mjukhet och fiberytorna till önskad bindningsbenägenhet. Massan slungas ut ur malzonen vid en koncentration på ca 45 %. Blekning av mekanisk massa finns två metoder; reducerande blekning dvs ditionitblekning eller oxiderande blekning dvs med peroxid och natronlut.

 • Råvaran
 • Ved-fiberuppbyggnad
 • Ved till flis
 • TMP-CTM-Processen
 • TMP-CTMP Styrning och reglering
 • TMP-CTMP Energiåtervinning
 • Massakvalitet-Egenskaper
 • 28-29 januari 2025
 • Stockholm

 • Sista anmälningsdag: 30 december 2024
  Har den varit? Kontakta oss!

 • 17 450:- ex moms