Mätteknik för alla tillfällen

Vi erbjuder mätinstrument från ledande instrumenttillverkare. Som en enkelt köp, som ett projekt eller tillsammans med personal. Förutom att vi erbjuder utbildning på instrumentet som sådant så har vi också utbildningar för lab-personal i stort. Varför man mäter osv.

Vi utvecklar också egna instrument tillsammans med våra kunder/partners. Utmana oss gärna på något du önskar som ännu inte finns!

Xell

Vår Österrikiska samarbetspartner har jobbat länge i branschen med mätinstrument. Vet vad som krävs för att ligga på topp vad gäller kvalitet och prutar inte på detta! Här finns inte minst en hel del våtände-utrustning men också en hel del annat.

TMI - Testing Machines, Inc.         Messmer Buchel

Vi har i många år varit huvudagentur åt denna grupp företag som faktiskt har lite svensk historia med Fibro. Här finns framförallt bra kvalitetsinstrument inom pappersprovning, men också en del annat.

Keit Industrial Analytics

Keit är ett Engelskt företag sprunget ur rymdforskningsprogrammet som på få år nått stora framgångar. Det är AI-teknik när den är som bäst.

Keit IRmadillo DiamondEtt instrument som mäter koncentrationen av ämnen i lösningar/vätskor on-line.
Historiskt har IR-teknik (FTIR) varit svår att tillämpa i annat än lugn lab-miljö, eftersom man inte får ha störningar som ger små förändringar i spektrat. Så kan det förstås inte vara om man ska skjuta upp en analysator till Mars! Den spinn-off från rymdforskningsprogrammet som Keit nu marknadsför heter IRMadillo. Den är mycket tålig. Kräver obetydligt underhåll eftersom den inte har rörliga delar – olikt den traditionella lab-tekniken – och är i övrigt mycket robust. Ger en mycket hög reproducerbarhet. Denna teknik är inom det betydligt mer informations-täta mid-IR -området och ger därför säkrare information än annan spektra-teknik (Raman, NIR etc) när det finns snarlika ämnen eller bara ett stort ”brus”. Den är okänslig för luft och partiklar.

Eftersom vi också har ett eget lab, utför jämförande provning, utvecklar egna labinstrument, har lab-utbildningar och inte minst lab-personal som resursförstärkning, så tror vi att vi kan vara en intressant total partner för labbet. Utmana oss gärna!