Laddar Kurser

Grundläggande Processteknik Sulfatmassa

Genomförande

Vi kommer att köra kursen på konferenshotell i Stockholm. Varva lärarledda lektioner med gruppövningar för bästa kvalitet. Kurspärm och boken Processteknik Sulfatmassa ingår.

Målsättning

För att producera högkvalitativ pappersmassa krävs kunskap och förståelse för alla processavsnitt i sulfatmassatillverkningen och hur de samverkar samt påverkas av varandra. Kunskap i fiberlinjen och kemikalieåtervinningen är ett måste för ingenjörerna för att rätt beslut kan fattas i olika situationer i hela anläggningen under drift. Kursen skall ge dig grundläggande kunskap i hela sulfatmassatillverkningen. Den skall ge dig en fördjupad kunskap och förståelse för varje processavsnitt, dess uppbyggnad, flöden, parametrar och körsätt.

Målgrupp

Kursen vänder sig till ingenjörer, skiftledare, tekniker, underhåll, nyanställda eller andra som behöver fördjupa sina kunskaper i området. Kursen genomförs med föreläsningar med diskussioner och diskussionsuppgifter i varje del.

Innehåll

Fiberlinjen

 • Råvaran
 • Vedgård
 • Renseriet
 • Kokeriet
 • Satsvis kokning
 • Kontinuerlig kokning
 • Terpentin
 • Silning
 • Tvätt
 • Blekeriet
 • Syrgasblekning
 • Slutblekning
 • ECF-TCF
 • Massatorkning

Kemikalieåtervinning

 • Indunstning
 • Svartlut
 • Ånga-kondensat
 • Stripper
 • Såpa-hartskok
 • Sodapannan
 • Grönlut
 • Kausticering
 • Vitlut
 • Mesaugn
 • Elektrofilter
 • Na/S-Balanser
 • Gruppuppgifter
 • Problemlösning

Utbildare

Per Sundblad mångårig erfarenhet inom industrin i olika positioner. Konsult och utbildare i kurserna inom massateknik som pappersteknik

Datum

21-23 mars 2023
Sista anmälningsdag: 20 februari 2023. Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Tid

10.00-17.00 Middag Kl.19.00
08.00-17.00
08.00-16.00

Pris

26 950 kr ex moms

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt från samma företag

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Villkor: Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag.

Intresseanmälan