Laddar Kurser

Målsättning

Vi vill ha en jämnare massakvalitet, högre effektivitet i processen och därmed förbättrade produkter i sulfatmassatillverkning. En optimal sortering av veden, färsk ved in till bruket innebär mindre störningar och minimerade processkostnader. För bästa körbarhet i kokaren krävs optimal flisstorlek och en jämn impregnering av kokvätskan (vitluten). Därför är det viktigt att förstå ved-och fiberegenskaperna, aktuell processteknik och hur man kör renseriet optimalt. Kursen skall ge dig uppdaterad kunskap och fördjupad förståelse för hela processen.

Målgrupp

Ingenjörer, produktionsledare, skiftledare, operatörer som behöver fördjupa sig i området.

Genomförande

Kursen genomföres med föreläsningar och varvas med gruppuppgifter efter varje avsnitt för bästa diskussion och inlärning. Ta gärna med egna processchema för diskussion, problem som vi kan belysa. Kurspärm och boken Processteknik Sulfatmassa av Bo Ferm.

Innehåll

Skog-ved

 • Trädets tillväxt
 • Bestånd-klasser
 • Avverkningsformer
 • Vedkvalitet

Vedgård

 • Ved/flis
 • VMF-mätning
 • Vedlagring
 • Klassifiering

Ved

 • Rundved-Importved
 • Sågverksflis
 • Gallringsvirke
 • Färsk ved
 • Barr-lövved
 • Harts
 • Terpentiner

Fiber

 • Fiberns uppbyggnad
 • Fibervägg
 • Cellulosa
 • Hemicellulosa
 • Lignin
 • Extraktivämnen

Barkning

 • Processchema
 • Barktrumma
 • Barkpressar-stenfälla
 • Barkningsgrad
 • Kemikalieförbrukning
 • Optimal barkning
 • Faktorer som påverkar barkning
 • Barkpanna

Flisning

 • Processchema
 • Flishugg
 • Huggknivar-postering
 • Stockmatning
 • Processparametrars inverkan
 • Fliskvalitet
 • Flismätning
 • Krav på flis för olika massakvaliteter
 • Packningsgrad
 • Inträngning av vitluten
 • Fliskontroll

Kokning

 • Processchema
 • Kontinuerlig-satsvis
 • Flisens påverkan i kokaren
 • Fibermätning
 • Metoder
 • Optimal process

Flismätning

 • Olika metoder
 • NR-mätning
 • Flismätning – online
 • Referensprovtagning

Problemlösning

 • Egna processchema för diskussion
 • Egna problemställningar
 • Felsökning

Utbildare

Per Sundblad SPCC
Skogsforsk
Iggesund Tool/Andritz

Datum

3-4 juni 2021
Sista anmälningsdag: 2021-05-20 Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Preliminära Tider

Dag 1: 09.00-16.00
Dag 2: 09.00-16.00

Pris

14 000 kr ex moms

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt från samma företag

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Intresseanmälan