Laddar Kurser

En grundutbildning i massa och pappers/kartongtillverkning

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som behöver en kort introduktion till massa- och pappers/kartongtillverkning, t.ex. administrativ eller annan personal.

Målsättning

Målsättningen med denna kurs är att ge en god grund och bra idéer inom massa och pappers/kartongtillverkning Den kommer att ge dig många verktyg för trouble shooting. Därtill skapa entusiasm genom många aha-upplevelser och hög interaktivitet som en följd av den stora erfarenhetsbank våra utbildare öser ur. Du kommer att ha god kunskap om framtida trender och utveckling som sker på området. Efter avslutad utbildning kommer du som deltagare inneha goda praktiska och teoretiska kunskaper inom pappers/kartongtillverkning som bland annat innefattar:

  • En god kunskap kring de olika stegen från massa till papper/kartong
  • Beskriva framställningsprocesserna av massa och metoderna för att utvärdera massaegenskaper
  • Definiera och värdera massor med avseende på slutproduktens egenskaper
  • Beskriva papperstillverkningsprocesserna och dess inverkan på slutproduktens egenskaper.

Innehåll

Kursen går igenom hur tillverkningsprocessen i stort fungerar och hur olika processavsnitt i produktionskedjan hänger samman. En resa från stock till frigjord fiber som sen formas till papper eller kartong. Kursen är uppdelad på två dagar med olika delmoment med målet att kunna att hjälpa varje kursdeltagare att förstå hur tillverkningsprocessen i stort fungerar och hur olika processavsnitt i produktionskedjan hänger samman. De olika momenten vid massatillverkning behandlas, den viktigaste processutrustningen beskrivs och väsentliga processvariabler definieras. Massaberedningen gås igenom och pappers- och kartongmaskinens uppbyggnad och funktion beskrivs.

Kursen erbjuder ett webb-stöd förutom den lärarledda delen och interaktiva övningar samt en workshop kring digitalisering.

Kursledare

Vår utbildare Ove Karlsson arbetar idag med utbildning på The Packaging Greenhouse. Han har lång erfarenhet av pappersproduktion och mekanisk massatillverkning från bland annat SCA Ortviken, Klippan, Håfreström och Waggeryd Cell. De senaste 13 åren har Ove arbetat med utbildning, huvudsakligen vid Skogsindustrins utbildning i Markaryd.

Intresseanmälan